Czy wkrótce będziesz bezrobotny i czy chcesz ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych? Poniżej znajdziesz ważne informacje na ten temat. Powiemy Ci co i kiedy musisz zrobić. Odpowiemy również na najczęściej zadawane pytania:

Uwaga: od momentu złożenia wniosku o zasiłek dla bezrobotnych masz już szereg obowiązków.

 

Holenderski zasiłek
dla bezrobotnych

uwv

Prawa:

WAKACJE - Możesz wnioskować o max. 20 dni roboczych urlopu w roku (styczeń - grudzień). Ilość należnych dni wakacji jest uzależniona od miesiąca w którym rozpoczął się twój zasiłek. Prawo do wakacji nie przechodzi z roku na kolejny rok. Jeśli nie wykorzystałeś swoich wakacji w danym roku lub zasiłku otrzymasz wypłatę wakacyjnego. Wakacje musisz zgłosić nie później niż 1 dzień przed planowanym wyjazdem. Zgłoszenie możesz wysłać na formularzu Wijzigingsformulier w formie papierowej lub elektronicznie za pomocą DIgid. Podczas trwania wakacji nie masz obowiązku stawiennictwa na spotkania i poszukiwania pracy.

ODWOŁANIE/ SKARGA - Jeśli widzisz nieprawidłowości możesz złożyć skargę /lub odwołanie w formie pisemnej w ciągu 6 tygodni od incydentu lub decyzji.

ZWROT KOSZTÓW PODRÓŻY - Możesz wnioskować o zwrot kosztów podróży za spotkania obowiązkowe. Wniosek należy wypełnić na spotkaniu w UWV.

EXPORT ZASIŁKU DO POLSKI - Masz prawo szukać pracy poza granicami Holandii przez max. 3 miesiące nie tracąc prawa do wypłaty zasiłku (np. transfer / export zasiłku do Polski). więcej informacji ...

Obowiązki:

SZUKANIE PRACY - Co najmniej 1x w tygodniu (co tydzień). Zapisanie się do agencji pracy - maksymalnie 1x jako aktywność szukania pracy.  Zawitanie i/lub zadzwonienie do pracodawcy. Reakcja na ogłoszenie. Rozmowa kwalifikacyjna.
UWAGA: Nie zaliczane jako aktywności w szukaniu pracy są: Tylko wysłać CV (bez listu motywacyjnego lub e-mail). Chodzić do agencji pracy, jeśli jesteś już w niej zarejestrowany. Umieszczenie CV w internecie.

Informacje o poszukiwaniu pracy (gdzie i w jaki sposób) trzeba dostarczać do UWV. Osoby posiadające DigiD powinny co tydzień przekazywać informacje przez stronę  www.Werk.nl. Osoby nie posiadające DigiD muszą 1x na 4 tygodnie złożyć informację na formularzu “Mijn Sollicitatieactiviteiten” osobiście (w UWV wg.swojego regionu np. Alkmaar:  Poniedziałek 13:30 — 15:30, Środa 09:30 — 11:30, Czwartek 13:30-15:30) lub listownie.

ZGŁASZANIE ZMIAN -  wszystkie zmiany należy zgłaszać za pomocą formularza zmian “wijzigingsformulier” w formie papierowej lub elektronicznej jeśli posiadasz DigiD. Zgłaszamy mi.: podjęcie pracy / zmiana adresu / nr telefonu/ e-mail / nr rachunku do wypłaty świadczenia / wyjazd na wakacje / zmiana pracodawcy lub zmiana ilości godzin

PRZECHOWYWANIE DANYCH - wszystko zachować minimum 2 lata. Paski wypłat pensji, Umowy / kontrakty, Dowód zrealizowanych działań aplikacyjnych (aktywności szukania pracy) takich jak: listy, dowód rejestracji w agencji pracy, odmowy itp.

Konsekwencje:

Jeśli nie wypełnisz swoich obowiązków to twój zasiłek dla bezrobotnych może zostać obniżony lub zatrzymany (rabaty i kary).

 

 

Jakie mam prawa i obowiązki podczas pobierania zasiłku dla bezrobotnych   (WW-uitkering) w Holandii?