Czy wkrótce będziesz bezrobotny i czy chcesz ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych? Poniżej znajdziesz ważne informacje na ten temat. Powiemy Ci co i kiedy musisz zrobić. Odpowiemy również na najczęściej zadawane pytania:

Uwaga: od momentu złożenia wniosku o zasiłek dla bezrobotnych masz już szereg obowiązków.

 

Holenderski zasiłek
dla bezrobotnych

uwv

Długość zasiłku dla bezrobotnych zależy od ilości lat pracy w Holandii oraz za jej granicami np. w Polsce.

Jeśli masz 10 lat przepracowanych lub mniej masz prawo do miesiąca zasiłku dla bezrobotnych za każdy pełny rok kalendarzowy. Np. 7 lat zatrudnienia oznacza 7 miesięcy zasiłku dla bezrobotnych.

Jeśli mam więcej niż 10 lat historii zatrudnienia
Dla wszystkich pełnych lat kalendarzowych zatrudnienia przed 1 stycznia 2016 r. Masz prawo do 1 miesiąca zasiłku dla bezrobotnych.
Dla wszystkich pełnych lat kalendarzowych zatrudnienia po 1 stycznia 2016 r. Masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych w wysokości 0,5 miesiąca.
Zobacz nasz przykład obliczania czasu trwania zasiłku dla bezrobotnych, jeśli masz więcej niż 10 lat pracy.

Przepracowałeś mniej niż pełne 4 lata kalendarzowe (nawet tylko 26 tygodni), masz prawo do 3 miesięcy zasiłku. To jest najkrótszy okres pobierania zasiłku. Aktualnie UWV regularnie skraca okres najdłuższy pobierania zasiłku i zmienia się co kwartał aż osiągnie poziom 24 miesięcy. Harmonogram zmian:

1 kwartał 2018 roku - maksymalny okres zasiłku to 29 miesięcy

2 kwartał 2018 roku - maksymalny okres zasiłku to 28 miesięcy

3 kwartał 2018 roku - maksymalny okres zasiłku to 27 miesięcy

4 kwartał 2018 roku - maksymalny okres zasiłku to 26 miesięcy

1 kwartał 2019 roku - maksymalny okres zasiłku to 25 miesięcy

2 kwartał 2019 roku - maksymalny okres zasiłku to 24 miesięcy

Na jaki okres otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych w Holandii (WW-uitkering)