Czy wkrótce będziesz bezrobotny i czy chcesz ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych? Poniżej znajdziesz ważne informacje na ten temat. Powiemy Ci co i kiedy musisz zrobić. Odpowiemy również na najczęściej zadawane pytania:

Uwaga: od momentu złożenia wniosku o zasiłek dla bezrobotnych masz już szereg obowiązków.

 

Holenderski zasiłek
dla bezrobotnych

uwv
 • Jesteś pełnoletni i nie pobierasz świadczeń emerytalnych.

 • Straciłeś conajmniej 5 godzin pracy na tydzień.
  Stracisz co najmniej 5 godzin pracy w tygodniu i płacy za te godziny możesz starać się o zasiłek dla bezrobotnych jako dofinansowanie do godzin.

 • Stosunek pracy nie został przerwany z twojej inicjatywy.
  Nie zostałeś zwolniony dyscyplinarnie i nie zakonczyłeś kontraktu z własnej inicjatywy. Nie odmówiłeś przedłużenia kontraktu.

 • Pracował przez co najmniej 26 tygodni w ciągu ostatnich 36 tygodni. 
  Pracowałeś przez co najmniej 26 tygodni w ciągu ostatnich 36 tygodni przed utratą pracy (jeden tydzień przypada od poniedziałku do niedzieli). Jeśłi byłeś chory w tym okresie, otrzymałeś urlop macierzyński lub skorzystałeś z urlopu bezpłatnego, to ten okres nie jest brany pod uwagę i uwzględniamy kolejne tygodnie wstecz.
  Np. Dziś skończyłeś pracę. Przez ostanie 20 tygodni pracowałeś w Holandii. Wcześniej byłeś na chorobowym przez okres 8 tygodni. W takim przypadku liczymy okres 44 tygodni przed utrata pracy a nie 36 tygodni, ponieważ okres 8 tygodniowego chorobowego nie jest brany pod uwagę.

 • Stosunek meldunkowy w Holandii nie ma wpływu na twoje prawo do zasiłku dla bezrobotnych.
  Jeśli spełniasz powysze warunki masz prawo do pobierania zasiłku nie zależnie czy posiadasz meldunek w Holandii.

 • Jesteś gotowy podjąć nową prace.
  Jesteś natychmiast dostępny do podjęcia nowej pracy. 

Możesz otrzymać zasiłek dla bezrobotnych w Holandii (WW-uitkering), jeśli spełnisz następujące warunki: