Czy wkrótce będziesz bezrobotny i czy chcesz ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych? Poniżej znajdziesz ważne informacje na ten temat. Powiemy Ci co i kiedy musisz zrobić. Odpowiemy również na najczęściej zadawane pytania:

Uwaga: od momentu złożenia wniosku o zasiłek dla bezrobotnych masz już szereg obowiązków.

 

Holenderski zasiłek
dla bezrobotnych

uwv

Czym jest kontrola z UWV?

UWV ma obowiązek kontrolować czy faktycznie masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz w jakiej kwocie i na jaki okres. Sprawdzane są najczęściej informacje, które podałeś podczas składania wniosku o zasiłek. Oprócz tego UWV kontroluje wybiórczo zasiłkobiorców jak wywiązują się ze swoich obowiązków w trakcie trwania zasiłku (np. czy jesteś dostępny na rynku pracy i aktywnie szukasz nowego zatrudnienia, czy zgłaszasz zmiany na czas i przebywasz w Holandii).

Jeśli UWV kontroluje Twój zasiłek.

Jeśli urząd kontrolując twój zasiłek i poprosi o przedstawienie dodatkowych dokumentów, to musisz je dostarczyć w wymaganym terminie. Masz również obowiązek być dostępny telefonicznie oraz pod adresem zamieszkania w Holandii.

UWV może przeprowadzić również kontrolę telefoniczną, w miejscu pracy, podczas wizyty w Twoim domu lub wzywając Cię do oddziału UWV (o wyznaczonym spotkaniu w UWV zostaniesz poinformowany listownie, wiadomością e-mail oraz sms).

JEŚLI KONTROLA WYKRYJE NIEPRAWIDŁOWOŚCI?

Jeśli przekażesz do UWV nieprawdziwe informacje, lub nie poinformujesz na czas UWV o zmianach w Twojej sytuacji, możesz (w ramach kary) otrzymać niższą kwotę zasiłku, bądź zasiłek zostanie wstrzymany. Jeśli w skutek kontroli okaże się, że otrzymałeś zasiłek w kwocie wyższej niż należna, będziesz musiał niesłusznie pobraną kwotę, zwrócić do UWV, może też zostać na Ciebie nałożona dodatkowo KARA finansowa.

Jak wygląda kontrola twojego zasiłku dla bezrobotnych przez UWV?