Czy wkrótce będziesz bezrobotny i czy chcesz ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych? Poniżej znajdziesz ważne informacje na ten temat. Powiemy Ci co i kiedy musisz zrobić. Odpowiemy również na najczęściej zadawane pytania:

Uwaga: od momentu złożenia wniosku o zasiłek dla bezrobotnych masz już szereg obowiązków.

 

Holenderski zasiłek
dla bezrobotnych

uwv
  • Jeśli masz już przyznane prawo do zasiłku dla bezrobotnych, musisz wypełnić i złożyć formularz (Inkomstenopgave) informujący o uzyskaniu dochodów za każdy miesiąc kalendarzowy trwania twojego zasiłku. Jeśli nie staniesz się bezrobotny pierwszego dnia miesiąca (np. 10 lutego), wtedy za pierwszy miesiąc kalendarzowy zasiłku musisz zgłosić cały dochód (brutto) uzyskany w tym miesiącu. Jeśli te dochody pochodzą z zatrudnienia, wtedy otrzymasz mniejszą  kwotę zasiłku dla bezrobotnych lub jeśli zarobisz więcej niż 87,5% twojch średnich dochodów wg. decyzji z zasiłku, wtedy nie otrzymasz płatności za ten miesiąc.

  • Formularz Inkomstenopgave muszisz wypełniać za każdy miesiąc trwania zasiłku. Formularz można wypełnić dopiero po zakończeniu miesiąca. Nie możesz go wypełnić wcześniej.

  • Jeśli nie wypełnisz formularza Inkomstenopgave nie otrzymasz płatności za zasiłek.

  • W ciągu maksymalnie 10 dni roboczych po otrzymaniu przez UWV twojego formularza, urząd wystawi dla ciebie specyfikacje płatości (betaalspecificatie), po której otrzymasz płatność.

Kiedy otrzymasz pierwszą płatność z zasiłku dla bezrobotnych w Holandii (WW-uitkering):