Imię:
Nazwisko:
Płeć:
mężczyzna
kobietaData Urodzenia:
BSN (sofi numer):
Narodowość:
Adres zameldowania:
Jeśli nie jesteś zameldowany w Holandii, proszę podaj Polski adres*

ulica, numer domu

kod pocztowy

miasto

kraj
Nr telefonu:
E-mail:
Który rok chcesz rozliczyć?

2018
2019
2020
2021
2022


Czy byłeś zameldowany w Holandii w danym roku?
Tak, cały rok
Nie
Tak, ale tylko część roku
*jeśli byłeś zameldowany tylko część roku, proszę podaj okres
Podaj okres pracy w Holandi w danym roku kalendarzowym.
Czy uzyskałeś dochód poza granicami Holandii (np. w Polsce) w danym roku kalendarzowym?
Nie
Tak
*jeśli tak, podaj wysokość w euro
Zaznacz sytuację która Cię dotyczy.
Miałem wydatki na zdrowie w danym roku kalendarzowym.
Miałem hipotekę w Holandii w danym roku kalendarzowym.
Otrzymałem lub przekazałem darowiznę w danym roku kalendarzowym.
Miałem wydatki na edukację w danym roku kalendarzowym.
Płaciłeś alimenty na byłego partnera lub rodziców w danym roku kalendarzowym.
Żadne z powyższych.Czy posiadasz niepełnoletnie dzieci które były z Tobą zameldowane przez minimum 6 miesięcy w danm roku kalendarzowym?
Nie
Tak
*podaj datę urodzenia najmłodszego dziecka
Czy posiadasz Partnera Fiskalnego (np. żonę/ męża /osobę z którą masz podpisny kontrakt na życie / osobę z którą podpisałeś kredyt hipoteczny/ drógi rodzic Twoich dzieci) w danym roku kalendarzowym?
Nie
Tak
Dodatkowe pytania lub informacje:zgadzam się na przetwarzanie moich danych